Organizacje

Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kształcenia Zawodowego i Technologii Informatycznych "SPEC"

Rybnik, Polska

Tadeusza Kościuszki 23, 44-200


email: blabuda@zsme.pl
www: http://spec.zsme.pl/

Stowarzyszenie promuje  Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku, działa na rzecz rozwijania kreatywności młodzieży, propaguje aktywizację zawodową i edukację osób młodych. Swoje cele realizuje poprzez organizację warsztatów, szkoleń i konferencji, wydawanie publikacji,  wolontariat oraz prowadzenie placówek edukacyjnych.  Organizacja realizuje różne projekty młodzieżowe, m.in. prowadzi Escape Roomy.

stopka strony