Organizacje

Stowarzyszenie na rzecz Równouprawnienia i Poszanowania Prawa

Warszawa, Polska

ul. PIĘKNA 3A/7, 00-539

tel.: 606 521 769

Obszar działań stowarzyszenia to upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji. Stowarzyszenie działa również na rzecz równouprawnienia płci we wszystkich sferach życia społecznego i rodzinnego.


stopka strony