Organizacje

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt"

Bałtów, Polska

Bałtów 55, 27-423

tel.: 509 170 677

Ideą Stowarzyszenia "Bałt" jest wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój gminy Bałtów oraz promocja jej walorów turystycznych. Działalność stowarzyszenia polega na kształceniu ustawicznym dorosłych, wspieraniu działalności ośrodków kultury, wydawaniu czasopism i periodyków, prowadzeniu działalności turystycznej i rekreacyjnej. Stowarzyszenie organizuje też wizyty studyjne z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, klasteringu i questingu.