Organizacje

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin

Żychlin, Polska

1 Maja 23/25, 99-320

tel.: 609 856 625
email: stow.zychlin@wp.pl
www: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-Rzecz-Rozwoju-Gminy-%C5%BBychlin-213570258665203/

Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy, poprzez rozwój dzieci i młodzieży, aktywizację społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji narodowej, ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

Stowarzyszenie współpracuje z samorządem lokalnym, prowadzi działalność edukacyjną, organizuje zbiórki charytatywne i imprezy dla społeczności lokalnych.

stopka strony