Organizacje

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom"

Warszawa, Polska

ul. Kawęczyńska 16 lok.40/41, 03-772

tel.: +48 88 16 77 920
email: biuro@qzmianom.org
www: https://www.qzmianom.org/index.php?page=Start

Celem organizacji jest wspieranie i inspirowanie dzieci, młodzież i dorosłych do rozwoju umysłowego wykorzystując ich wewnętrzny potencjał.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma uczelniami, szkołami, przedszkolami, organizacjami pozarządowymi. Działalność organizacji opiera się na tworzeniu projektów psychoedukacyjnych. Ich tematyka dotyczy rozwijaniu umiejętności miękkich i kompetencji kluczowych. Prowadzone są także warsztaty dla dzieci, terapia dla osób z każdej grupy wiekowej, wolontariat i staże dla studentów.

stopka strony