Organizacje

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Bieszczadów "Grodzisko"

Hoczew, Polska

Średnia Wieś 122a, 38-604

tel.: 693-425-956
email: grodzisko.erasmus@gmail.com
www: http://www.sredniawies.pl/stowarzyszenie/grodzisko.htm

Stowarzyszenie realizuje projekty lokalne na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, wspierania placówek edukacyjnych i inicjatyw propagujących ochronę środowiska oraz kultywowanie tradycji szlacheckich ziemi sanockiej.

stopka strony