Organizacje

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Bieszczadów "Grodzisko"

Hoczew, Polska

Średnia Wieś 122a, 38-604

tel.: 691 892 686

Stowarzyszenie realizuje projekty lokalne na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, wspierania placówek edukacyjnych i inicjatyw propagujących ochronę środowiska oraz kultywowanie tradycji szlacheckich ziemi sanockiej.