Organizacje

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "WAMA-COOP"

Olsztyn, Polska

Mickiewicza 21/23, pok. 305, 10-508

tel.: 89 526 43 66
email: wamacoop@wamacoop.pl
www: http://wamacoop.pl

Stowarzyszenie promuje przedsiębiorczość oraz wspiera innych w tworzeniu nowych spółdzielni i firm, zwiększając tym samym liczbę miejsc pracy. Swój cel realizuje dzięki uczestnictwu w międzynarodowych projektach finansowanych ze środków UE oraz inicjowaniu własnych programów. Wśród zrealizowanych projektów można wymienić: Inkubatory Ekonomii Społecznej, czy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

stopka strony