Organizacje

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Sandomiezr, Polska

Mariacka 1, 27-600


email: dlugoszkedzioram@gmail.com

Stowarzyszenie zapewnia pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Organizacja prowadzi zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i doradcze oraz oddziałuje na środowisko lokalne osób zagrożonych wykluczeniem.

stopka strony