Organizacje

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Sandomierz, Polska

Mariacka 1, 27-600

tel.: 22 636 55 89
email: dlugoszkedzioram@gmail.com

Stowarzyszenie zapewnia pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Organizacja prowadzi zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i doradcze oraz oddziałuje na środowisko lokalne osób zagrożonych wykluczeniem.

stopka strony