Organizacje

Stowarzyszenie "New Dance"

Przytoczna, Polska

Główna 42, 66-340

tel.: 530 970 314
email: new.dance@wp.pl
www: http://newdance.pl/

Celem stowarzyszenia jest promowanie działalności zespołu tanecznego "NEW DANCE FAMILY", upowszechnianie oraz wspieranie kultury fizycznej i sportu, zachęcanie młodzieży i dzieci  do aktywnego stylu życia poprzez zajęcia artystyczne, akrobatyczne i taneczne, rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz integrowanie społeczeństw.

Zespół brał udział w  projektach finansowanych przez UE, m.in. w "Dance- No limits" w Czarnogórze oraz  "Aim" na Słowacji.

stopka strony