Organizacje

Stowarzyszenie "Nic Trudnego"

Tarnowiec, Polska

Torowa 7, 33-117

tel.: 605860199
email: nictrudnego@onet.pl
www: https://www.facebook.com/stowarzyszenient/

Celem organizacji jest prowadzenie działań zmierzających do propagowania edukacji w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Cel ten jest realizowany przez szerzenie wiedzy oraz zachęcanie do samokształcenia. Członkowie Stowarzyszenia dążą do tego, by młodzież z lokalnej społeczności Tarnowca odkryła własne talenty, nabrała pewności siebie i własnych możliwości, a w przyszłości kształtowała nowe struktury społeczne i polityczne kraju.

Stowarzyszenie przeprowadziło szereg wykładów edukacyjnych dla młodzieży w Tarnowcu i Tarnowie, które miały na celu przygotować maturzystów do egzaminów dojrzałości oraz było współtwórcą wielu projektów i wydarzeń, m.in. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Aktorskiej, Dni Tarnowca, Tarnowska Nagroda Filmowa.

stopka strony