Organizacje

Stowarzyszenie Niebieskie Motyle - Blue Butterfly Association

Krośnice, Polska

Parkowa 5, 56-320

tel.: +48603 989 606

Główną grupą docelową Stowarzyszenia są osoby z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych i zagrożone wykluczeniem społecznym w małych miejscowościach.Organizacja wspiera też  młodzież niepełnosprawną. 

Działający w Stowarzyszeniu wolontariusze zajmują się nieformalnym nauczaniem dzieci niepełnosprawnych i dzieci z problemami z nauką. Nauczają języków obcych, komunikacji społecznej, prowadzą zajęcia z edukacji międzykulturowej i tolerancji. Wszystko po to, aby przygotować młodzież do projektów międznarodowych.  

stopka strony