Organizacje

Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Warszawa, Polska

PO Box 6, 03-700

tel.: 601 360 835
email: redakcja@nigdywiecej.org
www: http://www.nigdywiecej.org

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” przeciwdziała rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji. Misją „NIGDY WIĘCEJ” jest promowanie wielokulturowości i szacunku dla odmienności. Organizacja prowadzi działalność wydawniczą, edukacyjną, współpracuje ze środkami masowego przekazu; wydaje magazyn "Nigdy Więcej".


stopka strony