Organizacje

Stowarzyszenie NORA (Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego)

Bartoszyce, Polska

Hubalczyków 2/1, 11-200

tel.: 517 173 174
email: biuro@stowarzyszenienora.pl
www: https://pl-pl.facebook.com/nora.stowarzyszenie/

Stowarzyszenie NORA wspiera inicjatywy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych. Skupia w swoich szeregach młodzież i osoby, chcące zajmować się animacją kultury, aktywizując społeczność lokalną. Celami organizacji są również m.in. : profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie agresji i działania wychowawcze w tym zakresie, propagowanie aktywności fizycznej oraz ochrona i promocja zdrowia.

stopka strony