Organizacje

Stowarzyszenie NORA (Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego)

Bartoszyce, Polska

Hubalczyków 2/1, 11-200

tel.: 517 173 174, 500 400 443
email: biuro@stowarzyszenienora.pl
www: http://www.stowarzyszenienora.pl

Stowarzyszenie NORA wspiera inicjatywy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych. Skupia w swoich szeregach młodzież i osoby, chcące zajmować się animacją kultury, aktywizując społeczność lokalną. Celami organizacji są również m.in. : profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie agresji i działania wychowawcze w tym zakresie, propagowanie aktywności fizycznej oraz ochrona i promocja zdrowia.

W ramach stowarzyszenia działają następujące grupy nieformalne:

- Fire Dance Crew (taniec z ogniemi światłami LED)

-DBC (hip-hop)

-Nora Studio (muzyka)

-Klaunada

-Ognisty Spacer Team (spacery po rozżarzonych węglach).

stopka strony