Organizacje

Stowarzyszenie Oczy Szeroko Otwarte

Kielce,

ul.Podlasie 11, 25-108

tel.: 607 319 070
email: oczyszerokootwarte@gmail.com
www: http://oczyszerokootwarte.com

Organizacja promuje tolerancje i równouprawnienie, przeciwstawia się rasizmowi oraz ksenofobii. Pomaga osobom, które zostały dotknięte niepełnosprawnością i defaworyzowanym. Działa na rzecz środowiska i promuje zdrowy styl życia. 

Angażuje się w życie społeczne regionu (woj. świętokrzyskie ), uczestniczy w lokalnych inicjatywach. Na stałe współpracuje z Zespołem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dobra Chata”.

Bierze udział w międzynarodowych szkoleniach i projektach programu Erasmus+.

stopka strony