Organizacje

Stowarzyszenie Opta

Warszawa, Polska

ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683

tel.: (22) 622 52 52, 424 09 89
email: biuro@opta.org.pl
www: http://www.opta.org.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności rodzin przeżywających kryzysy związane między innymi z występowaniem w rodzinie przemocy lub współuzależnienia. Organizacja zrzesza specjalistów w zakresie psychologii, prawa, współpracy z administracją publiczną; trenerów, szkoleniowców, konsultantów. Celem działań jest dokonanie trwałej zmiany na poziomie indywidualnym i społecznym, warunkującej ograniczenie skali patologii w Polsce. Kierując kompleksową, nowatorską pomoc wspiera odbiorców działań w budowaniu zaufania do własnych decyzji i umiejętności skutecznego działania.
Poprzez indywidualną i grupową pomoc psychologiczną, szkolenia, warsztaty oraz specjalistyczne programy przeciwdziała, pomaga i uczymy pomagać. Stowarzyszenie prowadzi również działalność wydawniczą.

stopka strony