Organizacje

Stowarzyszenie Opus Humanum

Sosnowiec, Polska

1 Maja 74/33, 41-200


email: info@OpusHumanum.org
www: https://www.facebook.com/OpusHumanumNGO/

Stowarzyszenie wspiera demokratyzację krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu poprzez edukację i integrację różnorodnych grup społecznych, zawodowych oraz środowisk opiniotwórczych i młodzieży. Działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, praw człowieka, rządów prawa i transparentności władz publicznych w duchu tolerancji, otwartości oraz poszanowania przyrodzonej godności każdego człowieka.

Prowadzi szkolenia i warsztaty skierowane do młodzieży, pracowników organizacji pozarządowych, nauczycieli, urzędów oraz przedstawicieli różnych grup zawodowych. 

stopka strony