Organizacje

Stowarzyszenie Oświatowe "Edukator"

Łódź, Polska

ul. Naruszewicza 35, 93-161

tel.: 600237234
email: bzajac@edukator.info.pl
www: http://www.edukator.info.pl/

Celem Stowarzyszenia jest działalność:

-w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

- na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych;

- na rzecz partycypacji społecznej i społecznej aktywności biznesu;

- promocyjna na rzecz równości szans na rynku pracy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in poprzez:

-organizację procesów kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dokształcania i doskonalenia kadry nauczycielskiej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, 

- prowadzenie poradni, konsultacji i działalności wydawniczej, informacyjno -promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej

stopka strony