Organizacje

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

Kościan, Polska

ul. Bernardyńska 2, 64-000

tel.: 65 511 91 36
email: dezydery1997@gmail.com
www: http://www.so.koscian.net

Stowarzyszenie wspiera uczniów w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju; prowadzi działalność oświatową i wydawniczą; udziela pomocy osobom i instytucjom działającym na rzecz oświaty; dofinansowuje przedsięwzięcia służące podnoszeniu kwalifikacji przez młodzież; przyznaje uczniom i studentom pomoc materialną; wspiera inicjatywy młodzieżowe.

stopka strony