Organizacje

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Warszawa, Polska

ul. Targowa 82, 03-448

tel.: (22) 619 85 01
email: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl
www: https://otwartedrzwi.pl

Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rozwoju, wyrównywania szans dla ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym czy już wykluczonych. Szczególna troską, ale też i różnego rodzaju działaniami objęte są następujące grupy osób: dzieci, młodzież bezrobotna, bezdomna i niepełnosprawna. Preferowaną grupą wiekową wśród adresatów programu są dzieci i młodzież, co wypływa z głębokiego przekonania twórców Stowarzyszenia, iż profilaktyka jest najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania problemów społecznych.

Oferta form pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie jest bogata i różnorodna. Składają się na nią: informacja, doradztwo i poradnictwo zawodowe, prawne, psychologiczne, pośrednictwo pracy, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, resocjalizacja, reintegracja, reedukacja, pomoc socjalna, mieszkania chronione, szkolenia i kursy zawodowe, turnusy rehabilitacyjne, organizacja aktywnego wypoczynku, kampanie społeczne, konkursy, rankingi, etc. Stowarzyszenie nieustannie poszukuje nowych metod i form pracy adekwatnych do potrzeb społecznych. Wypracowane formy Stowarzyszenie przekazuje innym organizacjom i instytucjom pracującym w sferze pomocy społecznej.

stopka strony