Organizacje

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

Warszawa, Polska

ul. Gwintowa 3, 00-704

tel.: (22) 651- 07-01
email: parafiada@parafiada.pl
www: http://www.parafiada.pl

Stowarzyszenie Parafiada działa na rzecz dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, a także budowaniu i wzmacnianiu więzi w ramach parafii i środowiska. Stowarzyszenie Parafiada współpracuje ze szkołami, klubami sportowymi, domami dziecka, świetlicami i ogniskami, ale zawsze w jedności z parafią. Jedną z głównych form aktywności Stowarzyszenia jest coroczne organizowanie Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.


stopka strony