Organizacje

Stowarzyszenie "Poczucia"

Warszawa, Polska

Marszałkowska 56/30, 00-545

tel.: 506-466-488
email: poczucia@gmail.com
www: https://www.facebook.com/p/Stowarzyszenie-Poczucia-100057159710725/

Zadaniem Stowarzyszenia jest  praca na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym ( w ramach programu Erasmus+) w formie szkoleń, seminariów i coachingów łączących w sobie elementy terapii i sztuki. stowarzyszenie stawia sobie również za cel promowanie pogłębionych relacji między ludźmi, wspieranie mobilności młodych ludzi w Europie oraz ich partycypacji w życiu społecznym, popularyzację wiedzy psychologicznej na rzecz rozwoju osobistego i rozwoju rodzin, a także propagowanie postaw otwartości i tolerancji dla inności.

stopka strony