Organizacje

Stowarzyszenie POLITES

Szczecin, Polska

ul. Dworcowa 19, 70-206

tel.: 91 450 11 46
email: biuro@polites.org.pl
www: http://www.polites.org.pl/

Misją Stowarzyszenia POLITES jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym.

W ramach realizacji misji Stowarzyszenie zaprasza do korzystania z następujących możliwości:
Regionalne Centrum Wolontariatu
Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3
Program Starszy Brat - Starsza Siostra
Program Pierwsza Pomoc w Lekcjach
Programy na rzecz zwiększania aktywności mieszkańców regionu
Programy współpracy międzynarodowej

Organizacja posiada akredytację do realizacji międzynarodowych projektów w ramach Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.


stopka strony