Organizacje

Stowarzyszenie POLITES

Szczecin, Polska

ul. Dworcowa 19, 70-206

tel.: 91 820 47 77
email: biuro@polites.org.pl
www: http://www.polites.org.pl/

Misją Stowarzyszenia jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. 

W ramach realizacji misji Stowarzyszenie zaprasza do korzystania z następujących możliwości: 
Regionalne Centrum Wolontariatu 
Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 
Program Starszy Brat - Starsza Siostra 
Program Pierwsza Pomoc w Lekcjach 
Programy na rzecz zwiększania aktywności mieszkańców regionu 
Programy współpracy międzynarodowej

Organizacja posiada akredytację do realizacji międzynarodowych projektów w ramach Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.
 

stopka strony