Organizacje

Stowarzyszenie Poludniowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze"

Lubań, Polska

Armii Krajowej 30, 59-800

tel.: 75 721 50 77
email: pogranicze-csb@home.pl

Misją stowarzyszenia jest szeroko pojęty rozwój i promocja pogranicza dolnośląskiego. Organizacja zajmuje się edukacją regionalną i pozaformalną,  animacją lokalną, organizuje praktyki zawodowe dla uczniów za granicą ( Niemcy i Czechy).

Inicjatywy Stowarzyszenia to m.in:

-Lokalny Inkubator NGO w Lubaniu,

- Klub Liderów Młodzieżowych przy NGO w Lubaniu ( wolontariat młodzieżowy).

stopka strony