Organizacje

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "Nadzieja"

Wieprz, Polska

ul. Wadowicka 4, 34-122

tel.: 33-8436630
www: http://www.nadzieja.wieprz.pl/

Stowarzyszenie prowadzi Centrum Integracji Społecznej gdzie aktywizuje zawodowo osoby długotrwale bezrobotne. Organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, warsztaty tematyczne dla różnych grup społecznych (podróże, modelarstwo, kulinaria, itp.)Prowadzi ośrodek wsparcia w którym prowadzone są działania o charakterze samopomocowym z akcentem na integrację pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą/dziećmi.

stopka strony