Organizacje

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"

Katowice, Polska

Andrzeja 12a, 40-060

tel.: 32 251 75 33, 515 297 458
email: anioly@anioly24.pl
www: https://anioly24.pl/

Stowarzyszenie stanowi wielowymiarowy system wsparcia dla dzieci i młodzieży z biednych dzielnic Śląska i Zagłębia. Prowadzi 8 placówek edukacyjno-wychowawczych w Katowicach-Załężu, Chorzowie oraz Sosnowcu. Są to świetlice terapeutyczne, kluby rozwojowe dzieci i młodzieży, poradnie rodzinne, akademia rozwoju talentów. Organizacja realizuje różne programy i projekty, wśród których można wspomnieć m.in. o: projekcie „Lepsze jutro” z 2019r., czy programie „Anielskie Lato z Tauronem” z 2020r.

stopka strony