Organizacje

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Zamość, Polska

ul. Peowiaków 6a, 22-400

tel.: (84) 639-33-11
email: biuro@spdn.pl
www: https://www.rodzinnydom.spdn.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu jest organizacją pozarządową, zrzeszającą rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z wczesnym uszkodzeniem mózgu. W Ośrodkach jest prowadzone nauczanie przedszkolne, szkolne podstawowe i gimnazjum masowe i specjalne, liceum oraz klasy przysposabiające do pracy.

W ramach programy Erasmus + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu gości w swoich placówkach wolontariuszy europejskich.

stopka strony