Organizacje

Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń"

Sławków, Polska

ul. Młyńska 14A/3, 41-260

tel.: 883 995 232
email: porozumienie.pokolen@gmail.com
www: http://porozumieniepokolen.pl/

Stowarzyszenie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, angażując się w lokalne inicjatywy i działania (warsztaty, imprezy charytatywne, imprezy sportowe). Działa na rzecz aktywizacji młodych ludzi i zachęcenia ich do aktywności społecznej, prodemokratycznej czy przedsiębiorczej. Wspiera rozwój młodzieży, ich edukację (podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy) oraz mobilność. Zrealizowało wiele projektów w ramach programu Młodzież w działaniu oraz programu Erasmus +, jak również zadanie publiczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.

stopka strony