Organizacje

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania "Półpiętro"

Warszawa, Polska

Twarda 1, 00-114

tel.: 510 901 158
email: pracownia@polpietro.org
www: https://www.polpietro.org

Stowarzyszenie składa się ze specjalistów w dziedzinie psychologii, którzy udzielają pomocy psychologicznej młodzieży od 13 roku życia oraz młodym dorosłym. „Półpiętro” oferuje zajęcia z psychoterapii, konsultacje dla rodziców, terapię rodzinną, warsztaty i treningi rozwojowe oraz programy edukacyjne dla szkól. Organizacja realizuje również różne projekty, m.in. Po MOC 2.0, czyli nieodpłatne zajęcia dla młodzieży i konsultacje psychologiczne oraz „Klub Wspiera!”, czyli program dla rozwoju młodzieży uchodźczej, w ramach którego organizowane są warsztaty i wyjazdy terenowe.

stopka strony