Organizacje

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”

Warszawa, Polska

ul. Warecka 4/6, 00-040


email: pracownia@etnograficzna.pl
www: https://etnograficzna.pl

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” skupia przede wszystkim etnografów i antropologów kultury. Zajmuje się badaniem i popularyzowaniem kultury tradycyjnej i współczesnej. Realizuje projekty badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie. 

Organizacja na swoich portalach promuje idee muzealnictwa oraz gromadzi informacje, zdjęcia i ilustracje z muzeów etnograficznych dotyczące polskich strojów ludowych.

stopka strony