Organizacje

Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi"

Warszawa, Polska

Skaryszewska 6 lok.17, 03-802

tel.: 792 799 550
email: biuro@pracowniacotopaxi.pl
www: https://pracowniacotopaxi.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz kultury filmowej i audiowizualnej, edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży, integracji europejskiej oraz wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji, tworzenie filmów i utworów audiowizualnych, wspieranie edukacji filmowej oraz udział w międzynarodowych i krajowych projektach. Wśród prowadzonych projektów można wyróżnić coroczny program „Dom od Środka”, czy realizowany w ramach Erasmus+ projekt „Wideo w procesie edukacyjnym”.

stopka strony