Organizacje

Stowarzyszenie Prawosławna Inicjatywa OrthNet

Białystok, Polska

Św. Mikołaja 3, 15-420

tel.: 530 992 464
email: kontakt@cerkiew.pl
www: www.cerkiew.pl

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie płaszczyzny formalno-organizacyjnej, umożliwiającej prowadzenie prawosławnego serwisu internetowego Cerkiew.pl. Oprócz tego, stowarzyszenie wspiera działania na rzecz integracji i aktywizacji środowisk prawosławnych w Polsce,  rozpowszechnianiu wiedzy o kościele prawosławnym, szerzy ideę pokoju, tolerancji oraz rozwija społeczeństwo informacyjne. 

stopka strony