Organizacje

Stowarzyszenie PRO AGRICOLA

Rzeszów, Polska

Plac Ofiar Getta 2, 35-002

tel.: 017 8592012
email: proagricola@op.pl

Stowarzyszenie Pro Agricola ma na celu aktywizację ludzi młodych zamieszkujących tereny wiejskie oraz rodzin zagrożonych patologiami. Misją stowarzyszenia jest rozwój młodzieży z obszarów wiejskich poprzez zapewnienie pomocy finansowej, wsparcia społecznego i edukacyjnego dla osób z mniejszymi szansami na rozwój. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia organizują warsztaty i szkolenia rozwijające umiejętności i kompetencje w zakresie kreatywności i inteligencji emocjonalnej. 

stopka strony