Organizacje

Stowarzyszenie "Proaktywne"

Szypliszki, Polska

Kościuszki 18, 16-411

tel.: 511 764 585
email: proaktywne@gmail.com

Stowarzyszenie ma na celu zachęcać młodych ludzi do rozwoju osobistego,  nauki języków obcych i integracji międzykulturowej.  W tym celu prowadzi liczne warsztaty, seminaria, kursy, treningi, organizuje debaty, wystawy i wolontariat, a także bierze udział w międzynarodowych projektach młodzieżowych i wymianach młodzieży.

Stowarzyszenie jest obecnie partnerem przy realizacji  kilku projektów we współpracy z innymi, zagranicznymi organizacjami, m.in.:

- Youth Catalyst 2.0, kurs szkoleniowy organizowany przez Brno Connected w Czechach;

- Youth will save the Planet- wymiana młodzieżowa organizowana przez @FOCUS- European Center for Development w Bułgarii.

stopka strony