Organizacje

Stowarzyszenie Projekt: Polska

Warszawa, Polska

ul. Jazdów 3/8, 00-467


email: biuro@projektpolska.pl
www: http://www.projektpolska.pl/

Projekt: Polska to środowisko gromadzące ludzi, którzy chcą uczestniczyć w życiu publicznym przyczyniając się do budowy Polski otwartej, gotowej do podjęcia wyzwania szybkiej modernizacji.

Stowarzyszenie Projekt: Polska to demokratyczna, ogólnopolska (21 ośrodków) organizacja członkowska, otwarta dla każdego, ośrodek decyzyjny środowiska.

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
a) kształtowanie postaw obywatelskich i zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju;
b) pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich aktywności zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej;
c) propagowanie samorządności;
d) szerzenie idei integracji europejskiej;
e) ułatwianie obywatelom kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
f) ochrona praw człowieka, w tym ochrona praw uczniów i studentów;
g) działanie na rzecz rozwoju kultury;
h) zwiększanie świadomości ekologicznej;
i) promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki;
j) wspieranie rozwoju obronności kraju;
k) promocja kreatywnych postaw w środowiskach lokalnych oraz ich integracja i rozwój, z uwzględnieniem specyfiki miejscowości i regionu;
l) promocja idei i wartości liberalnych.


stopka strony