Organizacje

Stowarzyszenie "Projekt Świętokrzyskie"

Kielce, Polska

Targowa 18/516, 25-001

tel.: 507 718 744
email: biuro@projektswietokrzyskie.pl
www: http://projektswietokrzyskie.pl/

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego, promocja aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja działa na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych , aktywnie uczestnicząc w międzynarodowych projektach.

Projekt Świętokrzyskie zrealizował w 2019r. m.in.:

- Projekt wymiany młodzieży w Cantambrii w Hiszpanii;

- "Paragedon"- Festiwal aktywności ruchowej dla niepełnosprawnych.

stopka strony