Organizacje

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO

Rzeszów, Polska

Plac Dworcowy 1, 35-201

tel.: 574 284 745
email: office@goinpro.org
www: www.goinpro.org

Stowarzyszenie skupia się wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Poprzez swoje projekty i warsztaty stara się dotrzeć do osób nie tylko pochodzących z innych kręgów kulturowych, ale także reprezentujących różnorodność pod względem pochodzenia, wieku jak również podglądów i wierzeń.

Prowadzi działania w zakresie integracji cudzoziemców mieszkających w Rzeszowie ze społecznością lokalną oraz dialog na tematy lokalne, narodowe i międzynarodowe.

 

stopka strony