Organizacje

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "Logos Polska"

Poznań, Polska

Bukowska 27/29,

tel.: +48794017718
email: logos@logos.ngo
www: https://logos.ngo

Stowarzyszenie koncentruje się na wymianie międzykulturowej, sile korzyści wynikających z różnorodności kulturowej i higieny informacji. Koordynatorzy uczestniczyli w wielu międzynarodowych projektach w Gruzji, Armenii, Estonii, Niemczech i innych krajach. 

Logos organizuje wymiany młodzieżowe, szkolenia i kursy treningowe dla osób pracujących z młodzieżą, działaczy organizacji pozarządowych i liderów młodzieżowych.