Organizacje

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "Logos Polska"

Poznań, Polska

Mansfelda 4/11, 60-855

tel.: +48536745883
email: logos@logos.ngo
www: https://logos.ngo

Stowarzyszenie koncentruje się na wymianie międzykulturowej, sile korzyści wynikających z różnorodności kulturowej i higieny informacji. Koordynatorzy uczestniczyli w wielu międzynarodowych projektach w Gruzji, Armenii, Estonii, Niemczech i innych krajach. 

Logos organizuje wymiany młodzieżowe, szkolenia i kursy treningowe dla osób pracujących z młodzieżą, działaczy organizacji pozarządowych i liderów młodzieżowych oraz jest uprawnione do realizacji międzynarodowych projektów wolontariatu w ramach Erasmus+ i EKS. 

stopka strony