Organizacje

Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska"

Lednogóra, Polska

Lednogóra 15, 62-261

tel.: 519 731 344
email: kasztelania.ostrowska@gmail.com
www: http://kasztelaniaostrowska.com.pl/kontakt/

Stowarzyszeni działa na rzecz promowania dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego i jego ochrony, promocji historii oraz wspierania aktywności społecznej. Organizacja tworzy różne wydarzenia oraz projekty, dzięki którym realizuje swoje cele, m.in. Centrum Edukacji Kasztelanii Ostrowskiej, KO_Pracownia,, czy Młodzi Przyrodnicy KO.

stopka strony