Organizacje

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii

Łódź, Polska

Ul. Franciszkańska 85, 91-837

tel.: 42 6406591
email: hostel@xl.wp.pl
www: http://stow-lodz.org.pl

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii jest organizacją pozarządową, oferuje profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów osobistych i rodzinnych oraz usługi które pomagają w samorozwoju i zwiększeniu swoich kompetencji zawodowych.

Prowadzi specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zapewnia swoim podopiecznym pomoc socjalno – schroniskową, terapeutyczną, opiekuńczą, prawną i medyczną.

stopka strony