Organizacje

Stowarzyszenie "PROREW"

Kielce, Polska

Szymanowskiego 3/58, 25-361

tel.: 577 353 650
email: prorew@stowarzyszenieprorew.pl
www: http://stowarzyszenieprorew.pl

Stowarzyszenie działa od 2017 roku na rzecz edukacji oraz pomocy osobom wykluczonym społecznie. Bierze udział w realizacji projektów związanych z profilaktyką oraz pomocą dla dzieci i młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem. Stowarzyszenie współpracuje z Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi w województwie świętokrzyskim ora lokalnymi władzami. Realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne i  profilaktyczne, prowadzi praktyki i staże zawodowe dla młodzieży oraz programy rozwojowe dla szkół. 

stopka strony