Organizacje

Stowarzyszenie "Przestrzeń Otwarcia"

Katowice, Polska

Ułańska 11/139, 40-887


email: stowarzyszenie@przestrzenotwarcia.pl
www: https://przestrzenotwarcia.pl/

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży wykluczonych społecznie oraz rozwoju edukacji kulturalnej w młodzieżowym środowisku. Organizacja wspiera rozwój Śląska i realizuje wiele krajowych i lokalnych projektów, m.in. „Sztuka Wyłaniania”- cykl filmów i dyskusji, czy „Filmowe życie wieczne”. 

stopka strony