Organizacje

Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza

Zagórz, Polska

Piłsudskiego 27, 38-540

tel.: 603 404 511
email: przestrzen.tworcza@gmail.com
www: https://www.facebook.com/stowarzyszenie.przestrzentworcza/

Stowarzyszenie zrzesza grupę ludzi zainteresowanych aktywizowaniem społeczności i wspieraniem wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, ekologicznych. Organizowało spektakle, różne warsztaty w tym artystyczne, np. warsztaty pracy głosem i oddechem, warsztaty muzyczne, artystyczne spotkania młodzieży polskiej i ukraińskiej, warsztaty garncarstwa połączone z piknikiem, warsztaty wypowiedzi, warsztaty dekoracji świątecznych. 

Stowarzyszenie wspiera również Akcje charytatywne. Jest partnerem w Akcji OCAL WŁOS – daj jej siłę do walki z rakiem. 

stopka strony