Organizacje

Fundacja SERCE- Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej

Świdnica, Polska

ul. Kościelna 15, 58-100

tel.: 607 850 770
email: michalak.ada@wp.pl
www: http://www.fundacjaserce.com.pl

Stowarzyszenie udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i rodzinom; występuje w obronie praw dziecka. "Serce" prowadzi Centrum Przyjaźni Dziecięcej oraz Dziecięcy Telefon Zaufania; współtworzy Ogólnopolskie Forum na rzecz Praw Dziecka; udziela pomocy materialnej dzieciom z rodzin najuboższych; prowadzi centrum informacji na temat osób potrzebujących pomocy i możliwości jej uzyskania.

stopka strony