Organizacje

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa

Dubiecko, Polska

Nienadowa 369a, 37-750

tel.: 662630923
email: stw.przyjaciolnienadowa@gmail.com
www: https://stowarzyszenienienadowa.naszastrona.net/kontakt

Stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętym rozwojem miejscowości Nienadowa, poprzez działalność na rzecz rozwoju wsi i wspólnot lokalnych, zapewnienie pomocy dla niepełnosprawnych i seniorów oraz wyrównywanie szans rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

Stowarzyszenie realizuje projekty finansowane ze środków UE, prowadzi doradztwo w zakresie przedsiębiorczości młodych, promuje zdrowie i aktywny styl życia oraz wspiera programy edukacyjne i animacyjne.

stopka strony