Organizacje

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu

Nowy Sącz, Polska

Lwowska 128/35, 33-300

tel.: 696 871 375
email: rodzina_stow@o2.pl
www: http://stpr.pl

Stowarzyszenie organizuje kolonie letnie nad polskim morzem, a także półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych i o niskim statusie materialnym. Większość środków finansowych na te kolonie pochodziła od sponsorów prywatnych i państwowych, a takze z dotacji MSWiA, pomocy społecznej oraz Fundacji SOS.

Dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie organizuje zajęcia wychowawcze w świetlicach oraz programy edukacyjne dla dzieci romskich w wieku przedszkolnym.

stopka strony