Organizacje

Stowarzyszenie "DANCE FAMILY"

Skwierzyna, Polska

Mickiewicza 26, 66-440

tel.: 512 499 893
email: dance.family@wp.pl
www: http://newdance.pl

Stowarzyszenie jest założycielem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz członkiem Polskiego Związku Tańca Freestyle i Polskiego Związku Rock’n’rolla Akrobatycznego. Celem organizacji jest działalność w sferze kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, upowszechnianie zajęć akrobatycznych, artystycznych i tanecznych, współtworzenie polityki młodzieżowej oraz promocja organizacji zrzeszających młodzież. Stowarzyszenie wspiera członków zespołu tanecznego w organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdów na turnieje taneczne w kraju i za granicą.

stopka strony