Organizacje

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły

Bartoszyce, Polska

Słowackiego 1, 11-200

tel.: 89 762 26 67
email: sps-bartoszyce@o2.pl
www: http://zsp2-bartoszyce.pl/?page_id=872

Głównym celem stowarzyszenia jest wzbogacanie i rozszerzanie działalności dydaktycznej m.in. poprzez organizowanie wymian międzyszkolnych i wspieranie innowacyjnych form pracy z młodzieżą. Priorytetem jest dla stowarzyszenia integracja europejska, szczególnie wśród młodzieży, promowanie zdrowia i aktywnego trybu życia oraz wspieranie oryginalnej twórczości artystycznej.

Oprócz wymian międzyszkolnych, organizacja brała udział również w międzynarodowych projektach wymiany z takimi krajami jak: Szwecja, Niemcy, Rosja, Ukraina.

stopka strony