Organizacje

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach WOKALIZA

Siemiatycze, Polska

Legionów Piłsudskiego 1, 17-300

tel.: 85 656 03 03
email: sm@siemiatycze.eu
www: https://sm1siemiatycze.edupage.org/text9/

Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem, promowaniem oraz poszerzaniem działalności Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach, inicjowaniem różnych form spędzania wolnego czasu przez młodzież poprzez organizację wydarzeń artystycznych oraz pielęgnowaniem, promocją i ochroną polskiej kultury i dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą.

Jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie jest coroczny „Festiwal Tańców i Pieśni Polskich” z udziałem zespołów tanecznych z Litwy i Ukrainy.

stopka strony