Organizacje

Stowarzyszenie "Przyjaźni Dzieciom-Przyjaźni Szkole"

Ryglice, Polska

Tarnowska 25, 33-160

tel.: 14 6541 018
email: szkola@spryglice.pl
www: http://www.spryglice.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz wzbogacenia oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Szkoły Podstawowej  w Ryglicach. Swój cel realizuje poprzez fundowanie stypendiów dla osób uzdolnionych, udzielanie pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, promocję oraz organizację wolontariatu, a także przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

stopka strony