Organizacje

Stowarzyszenie "QUINDECIM"

Wrocław, Polska

Jutrosińska 15/1, 51-124

tel.: 695 599 468
email: biuro@quindecim.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży wykluczonej społecznie lub zagrożonej wykluczeniem z powodu ubóstwa lub niepełnosprawności. Organizacja promuje wolontariat, ochronę zdrowia oraz działania umożliwiające dostęp do edukacji kultury osobom marginalizowanym społecznie.

stopka strony